About Us News Archive Cymraeg
44507943570_aaa04f5156_k.jpg

[Llun: Colin Ewart Photography]

Wel dyma ni o’r ddiwedd, wedi cyrraedd pennod olaf y rhan cyntaf o’r tymor anhygoel yma yn y JD Cymru Premier, ac wrth i ni edrych ymlaen at y rownd olaf o gemau cyn yr hollt, mae ‘na dal lot i chwarae amdan – yn enwedig i Glwb Pêl-droed Tref Caernarfon.

Gyda gêm enfawr yn erbyn Y Seintiau Newydd i ddod heddiw, mae’r Cofis yn gwybod bydd gêm gyfartal yn ddigon iddyn nhw beidio gorfod poeni am ganlyniad Hwlffordd yn erbyn Penybont – gyda’r Adar Gleision triphwynt tu ôl i Gaernarfon yn y tabl yn seithfed, yn ceisio am y chweched safle hollbwysig.

Dydi’r dim o’r Ofal heb golli dim un o’i wyth gêm ddiwethaf, a chawsom ni sgwrs hefo un o sêr Caernarfon, Siôn Bradley, cyn y gemau heddiw, i drafod y rhediad yna a be wnaeth sbarduno’r perfformiadau gwych yma gan dîm Huw Griffiths.

“Rydyn ni ar rediad cryf ‘wan ers y gêm Penybont ar Sgorio, a gobeithio cawn gadw hynny’n mynd i sicrhau’r chwech uchaf. Oedd colli'r gêm yna fel wnaethon ni yn gywilyddus a bod yn onest. Roedden ni’n mor siomedig gyda’n hunain.

“Roedden ni’n gwybod basa na channoedd o Cofis yn gwylio ar y teledu ac, wrth gwrs, yn y cyfnod yma, dyna’r agosach maen nhw’n cael at weld ei dim nhw ar y funud felly roedd o’n hyd yn oed mwy siomedig i adael pawb lawr fel ‘na.

“Roedd o’n agoriad llygad i ni fod ni’n gorfod gwneud yn llawer, llawer gwell ac ers hynny rydyn ni heb golli felly, yn amlwg doedd y canlyniad yna ddim yn grêt ond wnaeth o sbarduno’r rhediad yma yn sicr.”

“Mae Caernarfon yn glwb mawr sydd yn haeddu bod yn y chwech uchaf.”

Basa deud bod paratoadau am y tymor yn yr hinsawdd bresennol wedi bod yn wahanol yn ffordd glên iawn o ddisgrifio fo, ond yn enwedig i Gaernarfon oedd o’n heriol gyda lot o newid yn digwydd ar ac oddi ar y cae.

Meddai Bradley bod hynny wedi golygu oedd rhaid newid y disgwyliadau am y tymor o’r arfer i’r Cofis ond bod o hefyd yn falch o sut mae’r tîm wedi brwydro.

“Ar ddechrau’r tymor ddaru ni gofyn yr un peth ‘da ni wedi gwneud pob tymor sef beth ydan ni’n disgwyl o’r grŵp yma am y tymor sydd i ddod. Roedd yr ateb wedi bod yr un fath yn y ddau dymor cynt, sef gymhwyso am Ewrop, ond tro ‘ma wnaethon ni dweud mai’r chwech uchaf oedd y nod.

“Roedd lot o newid wedi bod dros yr haf, ond mae Caernarfon yn glwb mawr sydd yn haeddu bod yn y chwech uchaf felly er roedd y rheolwr wedi newid yn reit ddiweddar a bod chwaraewyr wedi gadael a rhai newydd yn dod fewn, dyna oedd y nod i ni ond doedden ni ddim yn siŵr iawn beth i ddisgwyl.

“Roedden ni’n gwybod yn reit gynnar yn y tymor bod o am fod yn frwydr i ni ond mae gennyn ni undod da yn y tîm, rydyn ni’n dîm da am frwydro ac am ddod at ei gilydd pan mae angen i ni wneud i gael y canlyniadau.”

“Dwi’n gwybod bod gen i'r gallu i wneud yn well.”

Gyda phum gôl i’w enw erbyn hyn, mae Bradley yn barod wedi cyrraedd ei chyfanswm uchaf o goliau yn y rhan gyntaf o’r tymor, ond mae wedi gosod disgwyliadau clir iddo fo’i hun am weddill y flwyddyn.

“Yn amlwg faswn i wedi hoffi cyfrannu fwy o flaen y gôl ond wnâi rhoi’r bai ar y ‘pre-season’ cawsom ni am hynny! Fy nod personol ar ddechrau’r tymor oedd cyrraedd 10 gol erbyn y diwedd, felly dwi ar y trywydd cywir i wneud hynny, dwi’n gobeithio.

“Dwi’n gwybod bod gen i'r gallu i wneud yn well, o gyrraedd 10 gôl, ac o gyfrannu yn amlach unai trwy sgorio fy hun neu drwy’r ‘assists’ a ballu, a gobeithio bod 'na dal fwy i ddod. Rwy’n teimlo fel bod i wedi dod yn gyffyrddus hefo’r safon yn y gynghrair erbyn hyn a tymor yma rydw i wedi tyfu lot.

“Mae’r holl gyfnod yma wedi gwneud hi’n lot fwy amlwg i bawb yn y gynghrair yma dwi feddwl pa mor gymaint ‘da ni’n caru’r gêm a charu chwarae. Rydyn ni’n lwcus iawn wrth gymharu hefo timau eraill, dydi pawb heb fod mor ffodus, ond mae pêl-droed yn pob dim i fi ac mae’r cyfnod yma dim ond wedi cadarnhau hynny.”

“Os dani’n cyrraedd y chwech uchaf, fedrith unrhyw beth digwydd wedyn.”

Mae Huw Griffiths hefo hanes o ddatblygu chwaraewyr ifanc i gyflawni ei botensial, a wnaeth Bradley ymhelaethu ar y profiad o weithio o dan ei rheolwr newydd tymor yma, gan glustnodi agweddau penodol o arddull Griffiths sydd wedi gadael argraff arno fo.

Wnaeth yr asgellwr 23-oed hefyd nodi, os bydd y Cofis yn llwyddiannus yn cyrraedd y chwech uchaf – sef ei nod nhw o ddechrau’r tymor – be fasa’r nod wedyn a be fasa cyrraedd Ewrop o bosib yn golygu iddo fo.

“Mae Huw wedi dod fewn a gwneud yn grêt – mae ei brofiad o yn sylweddol, mae wedi bod i Ewrop o’r blaen ac mae’n gwybod sut i gael y gorau allan o’i chwaraewyr. Mae di fod yn wych i fi yn bersonol cael ddysgu ganddo fo.

“Mae’n siarad yn syth, ti’n gwybod yn union le ti’n sefyll hefo fo, beth mae’n disgwyl ohonot ti, ac rydw i wedi mwynhau gweithio hefo fo yn fawr. Mae’n disgwyl dy gorau bob gem, mae’n gwneud dy gyfrifoldebau yn glir – er enghraifft i fi mae’n disgwyl lot o redeg fyny ac i lawr yr asgell – ac os wyt ti’n gwneud dy swydd byddi di’n iawn.

“Os dani’n cyrraedd y chwech uchaf, fedrith unrhyw beth digwydd wedyn. Rydyn ni wedi gweld o’r blaen be fedrith digwydd yn y gemau ail-gyfle ar ddiwedd y tymor a baswn i wrth fy modd go iawn i guro’r gemau yna a mynd i Ewrop.

“Dyna be mae pawb yn y gynghrair ma eisio. Fedrith unrhyw beth digwydd yn y gemau Ewropeaidd wedyn, ond i fi basa fo’n anhygoel cael chwarae ar y lefel yna. Fel hogyn Cymraeg, ifanc o’r ardal leol baswn i wrth fy modd cael fynd hefo Gaernarfon i Ewrop hefo 500 neu fwy o Cofis!”

Related News

Mike Plunkett.jpeg

Bleeding black and white, Druids Interim Manager Jayson Starkey on leading his local club

Hear from the new Cefn Druids Manager as the Phase Two run-in continues.

Read more
Connah's Quay Nomads v TNS-71.jpg

TNS v Nomads Announced as Live Match

S4C have confirmed that the clash between the two title-chasing sides will be broadcast live on TV.

Read more
Barry v Bala_270321_09 (1).jpg

Cymru Premier Kick-Off Time Amendment

Saturday's JD Cymru Premier matches will all kick-off at 5:15pm.

Read more
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×